PRM ontwikkelt in opdracht van Mulleners Vastgoed 139 appartementen in het voormalige ziekenhuis Calvariënberg, Maastricht.
Een Rijksmonument met een rijke geschiedenis. Calvariënberg is gelegen in hartje Maastricht op de hoek van de Abtstraat en Calvariestraat, achter het nieuwe Polverpark. Het kloostercomplex bestaat uit een kapel, kanunnikenhuis en administratiegebouw dat oorspronkelijk werd gebouwd als zusterklooster. Het complex kende daarna vele functies waaronder zieken- en gebrekkigenhuis, fabriek, godshuis en bejaardenhuis. Ook heeft het gebouw dertig jaar onderdak geboden aan de sociale dienst van de gemeente Maastricht. Sinds 2008 vervult het geen functie meer.
Mulleners Vastgoed kocht het complex van Envida na het ‘winnen’ van een inschrijving. De eerste belangrijke mijlpaal is bereikt met de vergunningverlening door de gemeente Maastricht voor de casco restauratie van het gebouw.
Van de te realiseren appartementen zal straks een groot deel vallen in de categorie ‘betaalbare huur’. Met deze ontwikkeling wordt ingespeeld op de grote vraag naar woningen voor starters, alleenstaanden en senioren. Ook zal een deel van de appartementen geschikt worden voor wonen met zorg op afspraak.
Met deze ‘magic mix’ van doelgroepen wordt het samenwonen van verschillende generaties in één complex mogelijk gemaakt. Daarmee wordt ook de versterking van sociale cohesie nagestreefd.
De gemeenschappelijke tuin zal een ontmoetingsplek worden voor bewoners van Calvariënberg, Polverpark en andere stadgenoten.

Enthousiast en gemotiveerd werken wij het komende jaar aan de transformatie van Calvariënberg.
Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan ook eens op onze Instagram-pagina: @prm_maastricht